Certificaat van Echtheid (CvE)

Sinds 1978 zijn er in Tienhoven, Loosdrecht en Lelystad in totaal ruim 1.150 Donkervoorts met de hand gebouwd. Daarmee is elke Donkervoort met recht een uniek exemplaar met een compleet eigen verhaal. In veel gevallen worden de auto’s met grote zorg onderhouden en verzorgd. Echter, niet iedere eigenaar behandelt zijn Donkervoort met evenveel zorg. Daarbij wordt niet iedere Donkervoort door de fabriek, de vestiging in Duitsland of een erkend Donkervoort Servicepunt onderhouden. Sommige auto’s worden gerepareerd of ‘verfraaid’ met (type-) onoriginele onderdelen en schadereparaties worden niet altijd uitgevoerd conform de fabriekseisen, waardoor de unieke (rij-)eigenschappen van een Donkervoort mogelijk worden aangetast.

Het CvE is om die reden een belangrijk document voor elke Donkervoort. Hiermee heeft u, als (toekomstige) eigenaar, de actuele staat van uw auto met betrekking tot de originaliteit, technische en optische staat zwart op wit staan. Het Certificaat van Echtheid is daarnaast een belangrijke maatstaf voor verzekeraars, taxateurs, etc. voor wat betreft de waarde-vaststelling van uw auto.

Voordelen van een Certificaat van Echtheid
U krijgt een duidelijk inzicht in de huidige staat van uw (toekomstige) Donkervoort. Het Certificaat van Echtheid heeft een positieve invloed op (het behoud van) de waarde van uw Donkervoort, zowel bij uw verzekeringsmaatschappij/taxateurs als bij de verkoop van uw auto.

Certificaat van Echtheid keuring

De CvE-keuring bestaat uit een ca. 5 uur durende keuring. Hierbij wordt de auto geïnspecteerd op ruim 175 punten (ondergebracht in 16 categorieën) door fabrieksspecialisten en soms zelfs onder toeziend oog van Joop Donkervoort zelf. Aan de hand van de inspectiepunten wordt het cijfer (van 1 t/m 10) per categorie bepaald. Elk van de 16 categorieën krijgt een totaalcijfer voor zowel de technische en optische staat als de originaliteit van de auto. Bij een gemiddeld eindcijfer van minimaal een zes voor bovengenoemde drie punten wordt het Certificaat van Echtheid afgegeven. Het CvE dient elk jaar verlengd te worden.
N.B. Bepaalde categorieën zijn uit oogpunt van veiligheid of originaliteit belangrijker dan anderen. Bij een onvoldoende beoordeling ( < 6 ) van één van deze belangrijke categorieën zal een CvE niet worden toegekend.

Na afloop van de keuring ontvangt u drie documenten:

1. Certificaat van Echtheid – hierop wordt tevens de jaarlijkse verlenging toegevoegd
2. Beoordelingsrapport – een totaaloverzicht van alle cijfers per categorie
3. Fabrieksinspectierapport – het 9-pagina’s tellende rapport waarin per punt een inzage wordt gegeven in de keuring.

Veelgestelde vragen

Donkervoort sportwagens kennen een grote internationale aanhang van liefhebbers en bezitters van – en gegadigden voor – nieuwe of gebruikte auto’s. Hoewel een aantal belangrijke hindernissen bij de in- en verkoop van automobielen binnen Europa is weggevallen, zorgen met name zaken als de Nederlandse BPM, de BTW en de homologatie soms voor vraagtekens. Vandaar een opsomming van zaken die voor u belangrijk zijn om te weten.

Inruil van auto’s (inclusief ‘vreemde’ merken)
U kunt uw Donkervoort bij ons inruilen. Dit heeft betrekking op zowel onze eigen auto’s (zoals demonstratie-auto’s) als consignatie-auto’s. Daarnaast ruilen wij ook ‘vreemde merken’ in bij aankoop van een Donkervoort.

Verschillen tussen Nederlandse- en export richtprijzen
Staan bij een auto twee verschillende prijzen vermeld, één als richtprijs bij verkoop binnen Nederland en één lagere als richtprijs bij verkoop naar het buitenland, dan kan bij aankoop van deze auto de BPM (luxe belasting) teruggevorderd worden. De buitenlandse koper betaalt een lagere prijs omdat de BPM of luxe belasting voor hem of haar niet van toepassing is.

BTW
Bij aankoop van een auto bij een particulier of garagebedrijf in één van de Europese lidstaten betaalt u geen BTW.

Homologatie
Woont een koper buiten Nederland en in een Europese lidstaat, dan kan Donkervoort Automobielen tegen betaling van kosten de homologatie en kentekenregistratie in dat land verzorgen. Waar mogelijk in samenwerking met het Donkervoort Servicepunt in het land in kwestie.

Overige vragen
Heeft u andere vragen of ontvangt u graag aanvullende informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op.